GEBOUWBEHEER » BRANDWERENDE DEUREN

Brandwerende deuren.  Een brandwerende deur staat voor een bepaalde tijd die de deur biedt om een brand tegen te houden. Brandwerende deuren zijn verkrijgbaar met 30, 60, 90 en 120 minuten brandwerendheid. De brandwerendheid van brandwerende deuren wordt met de brandtest bepaald waarbij brandwerende deuren in een oven van ten minste drie bij drie meter wordt geplaatst. Voor brandwerende plafonds zelfs drie bij vier meter. In een uur tijd wordt de temperatuur in de test oven volgens een voorgeschreven temperatuurverloop, de standaardbrandkromme, verhoogd tot de temperatuur van circa 950 graden Celsius. Tijdens brandwerendheid testen wordt gekeken naar zeer uiteenlopende vereiste brandtest criteria.  


Het tijdsbestek dat een geteste brandwerende deur aan de vereiste brandwerendheid eisen blijft voldoen wordt de brandwerendheid genoemd, bijvoorbeeld 30, 60, 90 of 120 minuten. In Europa wordt gewerkt aan bouwdeel gebonden beproevingsnormen waarin de test methode is omschreven afhankelijk van het type bouwdeel. In de Nederlandse norm NEN 6069 wordt doorverwezen naar de geldende Europese normering. Het resultaat van een brandwerendheid test volgens de Europese norm is ook in andere Europese landen goedgekeurd. Voor het uitvoeren van een brandwerendheid test zijn in Europese landen slechts enkele onafhankelijke laboratoria. In Nederland zijn er twee onafhankelijke brandwerendheid test laboratoria (Peutz en Efectis). Diverse fabrikanten hebben vaak ook een eigen oven. Om nieuwe brandwerende producten te testen. Als een brandwerende deur volgens de Europese normen is beproefd kan ook volgens de norm NEN-EN 13501-2 een Europese classificatie worden opgesteld. Een 60 minuten brandwerende deur krijgt dan bijvoorbeeld de classificatie EW60.


Brandwerendheid in gebouwen wordt vaak verward met wbdbo. Wbdbo is de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag. De wbdbo betreft de eisen welke de Nederlandse regelgeving vanuit het Bouwbesluit stelt. De brandwerendheid is de constructie eigenschap waarmee aan de wbdbo-eis kan worden voldaan. NEN 6068 is de norm die de link legt tussen wbdbo en brandwerendheid. Ook de termen brandwerendheid en brandgedrag worden veel door elkaar gebruikt. Het brandgedrag of materiaalgedrag bij brand, geeft aan hoe een product brandt en of er rookproductie of druppelvorming is, de producteigenschappen bij brand.


Computerruimte brandwerend maken. Een computerruimte brandwerend maken is zeer veelomvattend echter bij een nieuw te bouwen computerruimte kunt het hart van uw ICT en netwerk infrastructuur in de brandwerende, hittewerende, rookdichte en waterdichte computerruimte onderbrengen. U brengt het brandwerendheid niveau van de computerruimte en de 24/7 continuïteit van uw organisatie naar het meest optimale niveau. U streeft voor uw ICT bedrijfsvoering naar een passende continuïteitsbeveiliging tegen een verantwoorde investering. Met deze room in room computerruimte kunt u uw centrale computerruimte snel uitbreiden of verkleinen. Uw computerruimte is met de room in room op de toekomst voorbereid.


Brandwerende deur computerruimte of bedrijfspand? Neem gerust contact op.