GEBOUWBEHEER » GEBOUWBEVEILIGING » BRANDKRAAN AANLEGGEN

Een bluswater voorziening op het bedrijfsterrein van bedrijven is meestal niet vereist. Veelal is er in de buurt van ieder bedrijf een ondergrondse brandkraan in de buurt welke is aangesloten op het openbare drinkwaterleiding netwerk. Ondergrondse brandkranen gelden als primaire bluswater voorziening. Ook maakt de lokale Brandweer vaak gebruik van oppervlakte water. Deze voorziening wordt als secundaire bluswater voorziening gezien en dient binnen een straal van 320 meter aanwezig zijn. Bepaalde bedrijven hebben een dermate groot bedrijfsterrein dat een openbare bluswater voorziening soms niet toereikend is. Het aanleggen van een brandkraan biedt uitkomst. 


Niet alleen vanwege de afstand maar zeker op nieuwe bedrijfsterreinen is de bluswater capaciteit gering. In deze tijd worden er dunnere waterleidingen gebruikt om de water kwaliteit te verbeteren. De capaciteit van waterleidingen is daarmee minimaal. In die situaties is een eigen bluswater voorziening nodig of zelfs vereist. Een brandkraan wordt ook wel hydrant genoemd. De eis om een bluswater voorziening op het eigen bedrijfsterrein aan te leggen kan geëist en voorgeschreven worden in het kader van een bepaald bestemmingsplan en in het kader van de vestiging- en, milieu- of bouwvergunning. 


De meeste Gemeentelijke bouwverordeningen bevatten het bouwvoorschrift MBV, artikel 2.5.3 lid 5 (en artikel 5.1.2 lid 5). Bij de afwezigheid van een voldoende openbare bluswater voorziening moet er een doeltreffende niet openbare bluswatervoorziening aangelegd worden. Gebruiksvoorschriften bluswater voorziening op eigen bedrijfsterrein Artikel 2.7.2 lid 1 van het Gebruiksbesluit regelt dat niet openbare brandkranen en ook bluswater winplaatsen altijd direct bereikbaar dienen te zijn. Denk aan het treffen van maatregelen om te voorkomen dat een brandkraan wordt geblokkeerd door een geparkeerde auto.  


Het tweede lid bepaalt dat brandkranen en bluswater winplaatsen goed onderhouden dienen te worden. Of een bluswater voorzieningen op het eigen bedrijfsterrein voldoet wordt beoordeeld door Gemeenten en de brandweer. Bij risicovolle bedrijfsprocessen is het altijd goed om met de brandweer een calamiteitenplan op te stellen. De brandweer kan dan direct de voertuig opstelplaats aangeven en zeggen of de bluswater voorziening toereikend is.


Als norm geld in ieder geval dat de afstand van een brandkraan tot aan de ingang van het bedrijf maximaal 40 meter is. Deze afstand is gebaseerd op de lengte van de hogedrukslang vanaf het brandweervoertuig. Deze hogedrukslang is 60 meter lang. Zo kan bij een beginnende brand binnen deze nog geblust worden. De tweede toegepaste regel bij risicovolle bedrijven is dat de onderlinge afstand tussen hydranten dat zij zich maximaal 80 meter van elkaar bevinden. Dit geldt voor bovengrondse als ondergrondse brandkranen. De normen voor brandkranen staan in de NVBR richtlijn vermeldt. De NVBR richtlijn dient als de handleiding voor bluswater voorzieningen en de bereikbaarheid. De locatie van een brandkraan, ook wel hydrant genoemd wordt aangegeven door de rode bordjes op muren. Op de afbeelding links ziet u dat er een brandkraan zich in de nabijheid is. Wanneer we 1.6 meter naar rechts en 1.4 meter naar achter gaan vinden we de deksel van de ondergrondse brandkraan. 


Informatie brandkraan aanleggen? Neem gerust contact op.