ADVIES GEBOUWBEVEILIGINGSYSTEMEN & PRODUCTOPLOSSINGEN > Tel. +31(0)85-1304730

GEBOUWBEHEER » GEBOUWBEVEILIGING » BRANDKRAAN AANLEGGEN

Een bluswater voorziening op het bedrijfsterrein van bedrijven is meestal niet vereist. Veelal is er in de buurt van ieder bedrijf een ondergrondse brandkraan in de buurt welke is aangesloten op het openbare drinkwaterleiding netwerk..! Ondergrondse brandkranen gelden als een primaire bluswatervoorziening. Ook maakt de Brandweer vaak gebruik van het oppervlakte water. Deze voorziening wordt als secundaire bluswater voorziening gezien en dient binnen een straal van 320 meter aanwezig te zijn. Bepaalde bedrijven hebben een dermate groot bedrijfsterrein dat zelfs een openbare bluswatervoorziening soms niet toereikend is. Het aanleggen van een brandkraan biedt hierin de uitkomst. 


Niet alleen vanwege de afstand maar zeker op nieuwe bedrijfsterreinen is de bluswater capaciteit gering..! In deze tijd worden er ook dunnere waterleidingen gebruikt om de waterkwaliteit te verbeteren. De capaciteit van waterleidingen is daarmee minimaal. In die situaties is een eigen bluswater voorziening nodig of zelfs vereist. Een brandkraan wordt ook wel hydrant genoemd. De eis om een bluswatervoorziening op het eigen bedrijfsterrein aan te leggen kan geëist en voorgeschreven worden in het kader van een bepaald bestemmingsplan en in het kader van de vestiging- en, milieu- of bouwvergunning. 


De meeste Gemeentelijke bouwverordeningen bevatten het bouwvoorschrift MBV, artikel 2.5.3 lid 5 (en het artikel 5.1.2 lid 5). Bij afwezigheid van voldoende openbare bluswatervoorziening moet een doeltreffende niet openbare bluswatervoorziening aangelegd worden. Gebruiksvoorschriften van bluswatervoorziening op eigen bedrijfsterrein Artikel 2.7.2 lid 1 van het Gebruiksbesluit regelt dat niet openbare brandkranen en ook bluswater winplaatsen altijd direct bereikbaar dienen te zijn. Denk aan het treffen van de maatregelen om te voorkomen dat een brandkraan wordt geblokkeerd door bijvoorbeeld een verkeerd geparkeerde auto.  


Het tweede lid bepaalt dat brandkranen en bluswater winplaatsen goed onderhouden dienen te worden. Of aanwezige bluswater voorzieningen op het eigen bedrijfsterrein voldoen wordt beoordeeld door Gemeenten en de Brandweer..! Bij risicovolle bedrijfsprocessen is het altijd goed om met de brandweer een calamiteitenplan op te stellen. De brandweer kan dan direct de voertuig opstelplaats aangeven en zeggen of de bluswatervoorziening toereikend is.


Als norm geld in ieder geval dat de afstand van een brandkraan tot aan de ingang van het bedrijf maximaal 40 meter dient te zijn. Deze afstand is gebaseerd op de lengte van de hogedrukslang vanaf het brandweervoertuig. Deze hogedrukslang is 60 meter lang. Zo kan bij een beginnende brand binnen deze nog geblust worden. De tweede toegepaste regel bij risicovolle bedrijven is dat de onderlinge afstand tussen hydranten dat zij zich maximaal 80 meter van elkaar bevinden. Dit geldt voor zowel bovengrondse als ondergrondse brandkranen. De normen voor brandkranen staan in de NVBR richtlijnen vermeldt. De NVBR richtlijn dient als de handleiding voor bluswatervoorzieningen en de bereikbaarheid. De locatie van een brandkraan, ook wel hydrant genoemd wordt aangegeven door de rode bordjes op muren. Op de afbeelding links ziet u dat er een brandkraan nabij is. Wanneer we 1.6 meter naar rechts en 1.4 meter naar achter gaan vinden we de deksel van de ondergrondse brandkraan. 


Informatie brandkraan aanleggen? Neem gerust contact op.