GEBOUWBEHEER » GEBOUWBEHEER SOFTWARE » LEGIONELLA CONTROLE

LEGIONELLA CONTROLE EN BEHEER


Legionella controle. Digitaal logboek om data voor reeds verricht en uit te voeren onderhoud aan gebouwgebonden installaties en bijv. brandblusmiddelen vast te leggen. De gebouwbeheerder van vandaag de dag wenst tools die gebruiksvriendelijk zijn. Met werken in een Microsoft Outlook omgeving werkt u in een vertrouwde omgeving. In het digitaal logboek maakt u gebouwbeheer taken aan en maakt u begrotingen. Het digitale logboek waarschuwt u automatisch per e-mail of SMS wanneer normen of tijdspaden worden overschreden. Dit digitaal logboek levert u tijdwinst en verhoogd nog meer de bedrijfszekerheid. Of het nu gaat om legionellacontrole of gebouwbeveiliging.Legionellacontrole. In juli 2011 zijn de drinkwaterveiligheid voorschriften in het drinkwaterbesluit gewijzigd. Eigenaren van drinkwaterinstallaties in gebouwen zijn verplicht om regelmatig legionellacontrole risico analyses te laten opmaken. Dit geldt voor o.a. zorginstellingen, ziekenhuizen woningbouwverenigingen hotels, overige gebouwen met logiesfunctie, opvangcentra, penitentiaire inrichtingen, zwembaden, vakantie accommodaties enz. Legionellapreventie houdt in dat regelmatig watermonsters worden genomen en dat drinkwater terugslagkleppen (legionella keerklep) worden onderhouden. Bijkomende beheer werkzaamheden zijn verwijderen van vuiligheid en het reinigen watervoorraad houdende toestellen. Alle legionellapreventie en legionellabeheer werkzaam heden dienen direct te worden geregistreerd in het digitale logboek. Uw leverancier kan de verrichte werkzaamheden directe in het logboek verwerken.


Het digitale logboek maakt het vanwege de automatische voortgangsbewaking mogelijk om werkzaamheden aan gebouwinstallaties te registreren en indien noodzakelijk op ieder moment online te raadplegen. Installaties in gebouwen vergen regelmatig onderhoud. Zoals onderhoud aan sprinklersystemen, toegangscontrole, enz. Vereist is wel een breedband Internetverbinding met voldoende snelheid en een recente versie van Internet Explorer, Firefox of Chrome. U logt vanaf uw PC of mobiel apparaat via Internet in en krijgt direct toegang tot de benodigde informatie van uw gebouw en gebouwgebonden installaties. Uw logboek is bij inspectie door toezichthoudende instanties altijd up to date. U kunt direct aantonen dat u aan uw zorgplicht voldoet.


Alle digitale documenten zoals legionella rapportages worden online verwerkt en direct achter het juiste digitale tabblad geplaatst. Gegevens worden door uw leveranciers real-time verwerkt. Dit betekent tijdwinst door minder administratie. Is uw interesse in het digitale logboek gewekt dan wordt er uitkomst geboden met het online pakket zodat u eerst via een sessie de deur niet uit hoeft. Het digitale logboek is de oplossing voor sluitend gebouwbeheer en installatiebeheer in het MKB, de Zorg, Research en Overheid. Heeft u meerdere gebouwen in beheer? Geen probleem, het legionella controle logboek beheersysteem is uitbreidbaar. Denk hierbij bijvoorbeeld aan gezondheidszorg instellingen, ziekenhuizen, Internet Providers en groot MKB.


Offerte digitaal logboek of advies over digitaal legionella logboekbeheer ontvangen? Neem gerust contact op.