ADVIES GEBOUWBEVEILIGINGSYSTEMEN & PRODUCTOPLOSSINGEN > Tel. +31(0)85-1304730

GEBOUWBEHEER » GEBOUWBEVEILIGING » BLIKSEMAFLEIDING

BLIKSEMAFLEIDING GEBOUWEN


Bliksemafleiding is ook een vorm van beveiliging. Na blikseminslag zonder bliksemafleiding bent u met uw bedrijf of organisatie soms dagen of langer uit de lucht. Opgeslagen data en elektrische apparatuur kunnen door blikseminslag verloren gaan. Mogelijk dienen er na blikseminslag delen van de elektrische installatie vervangen te worden. Zonder elektriciteit geen verwarming en koeling voor kantoren en productie omgeving..! Blikseminslag is te voor komen door een bliksemafleiding installatie op en aan het bedrijfsgebouw te laten plaatsen. Dit geldt ook voor ESD (Electro Static Discharge). ESD betekent, elektro statische ontlading in de vorm van piekspanning. En piekspanning moet dan worden afgevoerd worden veilige wegen. Net als bliksem veroorzaken te hoge spanningsstromen defecten in apparatuur. 


Bliksembeveiliging verplicht? Een bliksemafleiding installatie dient te worden geïnstalleerd als een mogelijk verlies ten gevolge van blikseminslag onover komelijk is en in omgevingen waar ontploffingsgevaar is. Door bouwtoezicht en woningtoezicht kan in de bouwvergunning volgens de bouwverordening de eis voor het aanbrengen van bliksembeveiliging verplicht worden gesteld. Ook monumentale gebouwen welke onder monumentenzorg vallen dienen bliksem beveiliging te hebben. En natuurlijk wanneer de economische schade groter is dan het plaatsen van bliksemafleiding..! De norm NEN-EN-IEC 62305 voor bliksemafleiding installaties biedt informatie. Norm NEN1014 is vervallen. Sinds 2009 is de nieuwe Nederlandse richtlijn NPR1014 van toepassing. Verplichting tot het plaatsen van bliksemafleiding komt tot stand wanneer hierover tussen betrokken partijen bindende afspraken worden gemaakt. Dat kan zijn bij het verkrijgen van bouwvergunningen of subsidies, via verzekering- en garantievoorwaarden. Vanuit de Arbowet gelden regels dat de werkgever voor een veilige en gezonde werkplek dient te zorgen wat de aanleiding is om bliksembeveiliging op het bedrijfsgebouw te plaatsen.


Een van de grootste bedreigingen na blikseminslag is brand. Zorg dat uw computerruimte tegen brand is beveiligd door de juiste rookdetectie systemen te laten plaatsen in combinatie met een automatisch blussysteem. Zorg dat er voldoende en juiste brandblussers in uw gebouw en ook op strategische plaatsen hangen. In gebouwen is de schuimblusser-6-liter de beste brandblusser. Op het buitenterrein van bedrijven de 6-kilogram-poederblusser. In de brandblusser webwinkel kunt u zowel de in bedrijven verplichte schuimblusser 6 liter als de 6 kg poederblusser in de variant 10 jaar-onderhoudsarm kopen.  


BRANDBLUSSERS 10-JAAR ONDERHOUDSARM | SCHUIM - POEDER:

Onderstaand enkele afbeeldingen van de nieuwste soorten-brandblussers waarbij u fors geld kunt besparen op de brandblussercontrole kosten. U kunt zelf na aankoop deze brandblussers namelijk controleren. Op de achterzijde van dit type brandblussers bevindt zich het onderhoud etiket waarop de controledatum en uw paraaf, of die van een medewerker, vermeldt kunnen worden. Dit zijn brandblussers met kunststof cilinder, dus lichter in gewicht ten opzichte van alle metalen brandblusapparaten. Ook zijn het blusventiel en handvat weerbestendig. Deze soorten nieuwe brandblussers zijn innovatieve-brandblusapparaten.Met een sluitend gebouwbeheersysteem en gebruiksvriendelijke effectieve gebouwbeheersoftware heeft u een goed begin gemaakt. Gebouwbeveiliging is in de hedendaagse tijd geen luxe maar een noodzaak. Naast beveiliging uitgevoerd door beveiligingspersoneel in bijvoorbeeld een Gemeentehuis op de afdeling burgerzaken is er ook een grote behoefte aan technische beveiligingsystemen en gecombineerde beveiliging oplossingen in bedrijfsgebouwen.


Bliksembeveiliging gebouwen? Neem gerust contact op.