BLIKSEMAFLEIDING GEBOUWEN


Bliksemafleiding is ook een vorm van beveiliging. Na blikseminslag zonder bliksemafleiding bent u met uw bedrijf of organisatie soms dagen of langer uit de lucht. Opgeslagen data en elektrische apparatuur kunnen door blikseminslag verloren gaan. Mogelijk dienen er na blikseminslag delen van de elektrische installatie vervangen te worden. Zonder elektriciteit geen verwarming en koeling voor kantoren en productie omgeving..! Blikseminslag is te voor komen door een bliksemafleiding installatie op en aan het bedrijfsgebouw te laten plaatsen. Dit geldt ook voor ESD (Electro Static Discharge). ESD betekent, elektro statische ontlading in de vorm van piekspanning. En piekspanning moet dan worden afgevoerd worden veilige wegen. Net als bliksem veroorzaken te hoge spanningsstromen defecten in apparatuur. 


BLIKSEMAFLEIDING VERPLICHT ...

Bliksembeveiliging verplicht? Een bliksemafleiding installatie dient te worden geïnstalleerd als een mogelijk verlies ten gevolge van blikseminslag onover komelijk is en in omgevingen waar ontploffingsgevaar is. Door bouwtoezicht en woningtoezicht kan in de bouwvergunning volgens de bouwverordening de eis voor het aanbrengen van bliksembeveiliging verplicht worden gesteld. Ook monumentale gebouwen welke onder monumentenzorg vallen dienen bliksem beveiliging te hebben. En natuurlijk wanneer de economische schade groter is dan het plaatsen van bliksemafleiding..! De norm NEN-EN-IEC 62305 voor bliksemafleiding installaties biedt informatie. Norm NEN1014 is vervallen. Sinds 2009 is de nieuwe Nederlandse richtlijn NPR1014 van toepassing. Verplichting tot het plaatsen van bliksemafleiding komt tot stand wanneer hierover tussen betrokken partijen bindende afspraken worden gemaakt. Dat kan zijn bij het verkrijgen van bouwvergunningen of subsidies, via verzekering- en garantievoorwaarden. Vanuit de Arbowet gelden regels dat de werkgever voor een veilige en gezonde werkplek dient te zorgen wat de aanleiding is om bliksembeveiliging op het bedrijfsgebouw te plaatsen.


CONTACTFORMULIER