BEVEILIGINGSYSTEMEN BEDRIJVEN


Beveiligingssystemen in en rond bedrijven voorkomen schade. Voor bedrijven zijn beveiligingssystemen veelal door de bedrijfsverzekering opgelegde beveiligingsmaatregelen. Helaas is het binnen bedrijven nog steeds noodzakelijk om het bedrijfspand en de eigendommen daarin met beveiligingssystemen tegen schade te beveiligen. Het is helaas wel dat het ene bedrijf voor inbrekers interessanter is dan het andere. Het type beveiligingsysteem en de omvang van de benodigde beveiligingsmaatregelen verschilt per te beveiligen bedrijf. Het is van groot belang om na te gaan in welke risicoklasse uw bedrijf valt om de juiste (brand)beveiligingsmaatregelen te nemen. Ook brand is een dreiging die ertoe doet. Bij ons kunt u terecht voor beveiligingsinstallaties, goedkoopste PFAS-vrije-blussers, accublussers, blusmiddelen en AED-BHV-EHBO


Het spreekt voor zich dat een bedrijf dat ICT apparatuur verkoopt voor een inbreker interessanter is dan een bedrijf dat in straattegels handelt. Echter hebben beide bedrijven bepaalde beveiligingssystemen nodig om grotere schade door inbraak of door brand te voorkomen. Belangrijk is een snelle detectie en doormelding naar politie, brandweer en andere hulpdiensten of contactpersonen zoals het beveiligingsbedrijf. Niet enkel bedrijfspanden moeten met een beveiligingsysteem uitgerust worden. Ook de verlichting op een bedrijfsterrein voorkomt dat ongenode gasten zich vrijuit over uw bedrijfsterrein kunnen voortbewegen. Beveiligingsystemen zijn er in veel soorten en maten waarmee wij u in het complete gebouwbeheer van dienst kunnen zijn. Voorbeelden van de meest toegepast beveiligingsystemen in gebouwen zijn camerabeveiligingsysteem, inbraakbeveiligingsysteem, brandmeldsysteem en toegangscontrole systemen. In Nederland worden bedrijventerreinen collectief door beveiligingsbedrijven beveiligd door 24/7 mobiele surveillancediensten.


Met een camerabeveiligingssysteem is permanent toezicht in bedrijfspanden en over bedrijfsterreinen te houden..! Eenvoudig bedrijfseigendommen bewaken, personen observeren en direct ingrijpen bij calamiteiten wordt dus met een goed geïnstalleerd camerabeveiligingssysteem mogelijk. Ook het achteraf terugkijken en analyseren van in het verleden gebeurde calamiteiten door uzelf of door opsporingsdiensten behoort tot de mogelijkheden. Verschillen tussen camerabeveiligingssystemen zijn aanzienlijk. Bijvoorbeeld voor binnen en buiten (vorstwerend) met en zonder nachtzicht functionaliteiten.


In ieder bedrijf is een brandbeveiligingssysteem essentieel. De rookmelders in het bedrijfsgebouw zijn op de brandmeldinstallatie gekoppeld waardoor een brand niet alleen in een vroeg stadium gesignaleerd wordt maar ook de locatie van de brand direct bekend is. Met een brandmeldinstallatie is een brand nog te beperken. Waar moet een brandmeldinstallatie voor bedrijven aan voldoen? Brandmeldinstallaties voor bedrijven dienden te voldoen aan de norm NEN 2535. Van sommige brandmeldinstallaties wordt verwacht dat deze door een onafhankelijke inspectie instelling wordt geïnspecteerd. Indien door de inspectie instelling wordt vastgesteld dat de brandmeldinstallatie prima voldoet wordt er een certificaat afgegeven.


Vanaf April 2012 moeten brandmeldinstallaties in gebouwen worden gecertificeerd op basis van het CCV inspectie schema brandmeldinstallaties. Dit geldt wanneer het Bouwbesluit dit voor dat bouwwerk verplicht stelt. Er wordt naar de brandmeldinstallatie in samenhang met andere gebouwgebonden installaties, bouwkundige staat en de organisatorische maatregelen gekeken. Nadat de brandmeldinstallatie is gecertificeerd dient het certificaat (meestal) jaarlijks te worden verlengd. Uitgangspunt hierbij vormt NEN2535. NEN2535 regelt brandveiligheid in gebouwen door brandmeldinstallaties inzake de kwaliteit eisen en de projectering richtlijnen. NEN2535 omvat de eisen waaraan brandmeldinstallaties moeten voldoen. Zoals het aantal rookmelders en handmelder montagehoogte. Het ontwerp van een brandmeldinstallatie wordt in het Programma van Eisen vastgelegd. Dit PvE wordt door de lokale brandweer en verzekeraar getoetst/ ondertekend. 


Beveiligingsystemen bedrijven? Neem gerust contact op.