BRANDWERENDE DEUREN


Brandwerende deuren.  Een brandwerende deur staat voor een bepaalde tijd die de deur biedt om een brand tegen te houden. Brandwerende deuren zijn verkrijgbaar met 30, 60, 90 en 120 minuten brandwerendheid. De brandwerendheid van deze soorten deuren wordt aan de hand van brandtesten bepaald waarbij brandwerende deuren in een oven van ten minste drie bij drie meter wordt geplaatst. Voor brandwerende plafonds in een oven van drie bij vier meter. In een uur tijd wordt de temperatuur in de oven volgens een voorgeschreven temperatuurverloop, de standaardbrandkromme, verhoogd tot een temperatuur van circa 950 graden Celsius. Tijdens brandwerendheid testen wordt gekeken naar zeer uiteenlopende vereiste brandtest criteria.  


WELKE BRANDWERENDHEID VEREIST ..?

Het tijdsbestek dat een geteste brandwerende deur aan de vereiste brandwerendheid eisen blijft voldoen wordt de brandwerendheid genoemd, bijvoorbeeld 30, 60, 90 of 120 minuten. In Europa wordt gewerkt aan bouwdeel gebonden beproevingsnormen waarin de test methode is omschreven afhankelijk van het type bouwdeel. In de Nederlandse norm NEN 6069 wordt doorverwezen naar de geldende Europese normering. Het resultaat van een brandwerendheid test volgens de Europese Norm is vanzelfsprekend ook in andere Europese landen goedgekeurd. Voor het uitvoeren van een brandwerendheid test zijn in de Europese landen slechts enkele onafhankelijke laboratoria. In Nederland zijn er twee onafhankelijke brandwerendheid test laboratoria. Fabrikanten hebben vaak een eigen oven om brandwerende producten te testen. Als een brandwerende deur volgens EU normen is beproefd kan volgens norm NEN-EN 13501-2 een Europese classificatie worden opgesteld. Een 60 minuten brandwerende deur krijgt dan bijv. classificatie EW60.


BRANDWERENDE COMPARTIMENTEN

Brandwerendheid in gebouwen wordt vaak verward met wbdbo. Wbdbo is de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag. De wbdbo betreft de eisen welke de Nederlandse regelgeving vanuit het Bouwbesluit stelt. De brandwerendheid is de constructie eigenschap waarmee aan de wbdbo-eis kan worden voldaan. NEN 6068 is de norm die de link legt tussen wbdbo en brandwerendheid. Ook de termen brandwerendheid en term brandgedrag worden veelal door elkaar gebruikt. Het brandgedrag of materiaalgedrag bij een brand geeft aan hoe een product brandt en of er rookproductie of dat er druppelvorming is. Dit is achterhalen van producteigenschappen bij brand.


Product

Computerruimte brandwerend maken. Een bestaande computerruimte brandwerend maken kostbaar en ook veelomvattend echter bij (een) nieuw te bouwen computerruimte(n) kunt u het hart van uw ICT en netwerk infrastructuur in de brandwerende, hittewerende, rookdichte en waterdichte computerruimte onderbrengen. U brengt het brandwerendheidsniveau van de computerruimte en de 24/7 continuïteit van uw organisatie naar optimaal beschikbaarheidsniveau. U streeft voor uw ICT bedrijfsvoering immers naar de meest passende continuïteitsbeveiliging tegen een verantwoorde investering. Met deze room in room computerruimte kunt u uw computerruimte uitbreiden of verkleinen zodat deze bij veranderingen in de toekomst is voorbereid.


Product