SOORTEN SPRINKLERINSTALLATIES


Sprinklerinstallaties worden door verzekeraars geëist omdat een goed aangelegde sprinklerinstallatie fors brandschade beperkt. Sprinkler is een gebouw gebonden blusinstallatie waarbij water als blusmiddel dient. Het vernevelde water uit de sprinklers dient als blusmiddel. Wanneer een sprinkler afgaat kan uw personeel veiliger de brand met draagbare brandblussers mee helpen bestrijden totdat de brandweer arriveert. Omdat sprinkler gebouwgebonden brand blusinstallaties zijn moeten sprinklerinstallaties op brandmeldsystemen in gebouwen gekoppeld zijn. Bij brand in het gebouw of in een gebouwdeel wordt dan direct doormelding naar de brandweer gegeven. Automatische sprinklerinstallaties dienen om brand op een willekeurige lokale plaats in een gebouw in het beginstadium te detecteren om de brand automatisch te blussen en onder controle houden. Er worden 4 soorten sprinklersystemen onderscheiden. 


ONTWERP SPRINKLERINSTALLATIE

Bij het ontwerpen van een sprinklerinstallatie is het belangrijk om te weten wat de omstandigheden zijn. Afhankelijk van omgevingsfactoren in de ruimte of het gebouw wordt er voor een bepaald type sprinkler installatie gekozen. Elke sprinklerinstallatie brengt specifieke ontwerp uitdagingen. Een goed voorbeeld is warmteontwikkeling waardoor veel sprinklers gelijktijdig af kunnen gaan. Hiertoe moet aandacht besteedt worden aan watertoevoer, waterleiding aanvoer en afvoer capaciteit van sprinklerwater. Sprinklers zijn te koop in verschillende temperatuur gradaties voor een diversiteit aan omgevingen. Alle sprinklerkoppen worden met een temperatuur kleurcode aangeduid. Dat de sprinklerkoppen het water rondom en onder het plafond rond sproeit is voor de persoonlijke veiligheid zeer gunstig. Omdat bij een brand zich hete gassen tegen het plafond ontwikkelen. Een sprinklerinstallatie blust niet alleen de brand maar koelt ook deze zeer hete snel ontstane verbrandingsgassen. Hierdoor wordt de situatie in de ruimte waar de brand heerst snel veiliger. Sprinklerinstallaties installeren wij in allerlei gebouwen en brandrisicovolle ruimten.


VERZEKERING & SPRINKLER

Verzekeraars eisen niet direct het aanbrengen van sprinklerinstallaties zoals we die wel kennen bij brandmeldinstallaties en de ontruimingsalarminstallaties vanuit het Bouwbesluit. Een sprinklerinstallatie is een blusinstallatie die op basis van gelijkwaardigheid wordt toegepast. Sprinkler op zich is niet in wetgeving opgenomen. Sprinkler kan worden toegepast als prestatie eisen die opgelegd worden in het Bouwbesluit niet haalbaar of ongewenst zijn. Van belang is wel dat de gelijkwaardigheid van de toepassing van de sprinkler wordt aangetoond voordat er gebouwd wordt. In Nederland wordt sprinkler volgens NEN-EN12845+A2+NEN1073 aangelegd. Indien het specifieke opslag- of productie betreft worden FM of NFPA voorschriften gehanteerd.SOORTEN SPRINKLERINSTALLATIES

Natte sprinklerinstallatie waarbij de sprinkler waterleidingen van de sprinklerinstallatie continu met water gevuld zijn. Zodra er door de sprinklerkoppen hitte en dus brand wordt gedetecteerd start de sprinklerinstallatie direct met blussen. Droge sprinklerinstallatie voor ruimten waar het kan vriezen. Alle sprinkler waterleidingen zijn gevuld met droge lucht. Zodra er brand wordt gedetecteerd gaat de sprinkler hoofdklep open en lopen de sprinklerleidingen vol zodat de sprinklers gaan sproeien. Pre action sprinklerinstallatie. Dit is een droge sprinklerinstallatie dat vooral wordt toegepast in ruimten met een bovengemiddelde gevoeligheid voor waterschade zoals archieven, bibliotheken en musea.  Zodra de Pre action sprinklerinstallatie brand detecteert lopen de waterleidingen vol. Vervolgens breekt de sprinkler ampul door temperatuurstijging boven de toegelaten waarde en wordt er gesproeid. Bij dit systeem wordt er bij onverhoopte beschadiging van een ampul niet gesproeid. Deluge sprinklerinstallatie. Bij een deluge sprinklerinstallatie komen alle sproeiers in een alarmsectie gelijktijdig in werking. Alle sprinklers zijn open en het sproeien begint op aansturing. Dit kan een brandmeldinstallatie met een twee groepsafhankelijke sturing of ook handactivatie zijn. Een deluge sprinkler wordt in gebouwen geïnstalleerd waar een brand zich extreem snel kan uitbreiden (bijvoorbeeld een theatergebouw).


CONTACTFORMULIER

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb