GEBOUWBEHEER » GEBOUWBEVEILIGING » BLIKSEMAFLEIDING GEBOUWEN

BLIKSEMAFLEIDING GEBOUWEN


Bliksemafleiding is ook een vorm van beveiliging. Na blikseminslag zonder bliksemafleiding bent u met uw bedrijf of organisatie dagen of langer uit de lucht. Opgeslagen data en elektrische apparatuur kunnen door blikseminslag verloren gaan. Mogelijk dienen er na blikseminslag delen van de elektrische installatie vervangen te worden. Zonder elektriciteit geen verwarming en koeling voor kantoren en productie omgeving. Blikseminslag is te voor komen door een bliksemafleiding installatie op en aan het bedrijfsgebouw te laten plaatsen. Dit geldt ook voor ESD (Electro Static Discharge). ESD betekent elektro statische ontlading dat een vorm van piekspanning is. Piek spanning moet worden afgevoerd. Net als bliksem veroorzaken te hoge spanningsstromen defecte apparatuur. 


Bliksembeveiliging verplicht? Een bliksemafleiding installatie dient te worden geïnstalleerd als een mogelijk verlies ten gevolge van blikseminslag onover komelijk is en in omgevingen waar ontploffingsgevaar is. Door bouwtoezicht en woningtoezicht kan in de bouwvergunning volgens de bouwverordening de eis voor het aanbrengen van bliksembeveiliging verplicht worden gesteld. Ook monumentale gebouwen welke onder monumentenzorg vallen dienen bliksembeveiliging te hebben. En natuurlijk wanneer de economische schade groter is dan het plaatsen van bliksemafleiding. De norm NEN-EN-IEC 62305 voor bliksemafleiding installaties biedt informatie. De norm NEN 1014 is vervallen en sinds 2009 is de nieuwe Nederlandse praktijk richtlijn NPR 1014 van toepassing. Verplichting tot het plaatsen van bliksemafleiding komt tot stand wanneer hierover tussen betrokken partijen bindende afspraken worden gemaakt. Dat kan zijn bij het verkrijgen van bouwvergunningen of subsidies, via verzekering- en garantievoorwaarden. Vanuit de Arbowet gelden regels dat de werkgever voor een veilige en gezonde werkplek dient te zorgen wat de aanleiding is om bliksembeveiliging op het bedrijfsgebouw te plaatsen.


Een van de grootste bedreigingen na blikseminslag is brand. Zorg dat uw computerruimte tegen brand is beveiligd door de juiste rookdetectie systemen te laten plaatsen in combinatie met een automatisch blussysteem. Zorg dat er voldoende en juiste brandblussers in uw gebouw en op strategische plaatsen hangen. In gebouwen is de schuimblusser 6 liter de beste brandblusser. Op het buitenterrein van bedrijven de 6 kilogram poederblusser. In de brandblusser webwinkel kunt u zowel de in bedrijven verplichte schuimblusser 6 liter als de 6 kg poederblusser variant 10 jaar onderhoudsarm kopen.  Met een sluitend gebouwbeheersysteem en gebruiksvriendelijke effectieve gebouwbeheersoftware heeft u een goed begin gemaakt. Gebouwbeveiliging is in de hedendaagse tijd geen luxe maar een noodzaak. Naast beveiliging uitgevoerd door beveiligingspersoneel in bijvoorbeeld een Gemeentehuis op de afdeling burgerzaken is er ook een grote behoefte aan technische beveiligingsystemen en gecombineerde beveiliging oplossingen in bedrijfsgebouwen.


Bliksembeveiliging gebouwen? Neem gerust contact op.