GEBOUWBEHEER » GEBOUWBEVEILIGING » HOE WERKT SPRINKLER

Sprinkler beperkt brandschade in uw bedrijfspand. Sprinkler is een brandblusinstallatie met water als blusstof. Wanneer de vloeistof in de ampul in de sprinklerkop door overmatige hitte te warm wordt treedt de sprinklerinstallatie in werking. Een sprinklerinstallatie is aan het brandmeldsysteem gekoppeld. Wanneer er in een ruimte binnen uw bedrijf brand is wordt direct doormelding naar de brandweer gegeven. Een automatische sprinklerinstallatie dient om de brand op een willekeurige plaats in een gebouw in het beginstadium te detecteren om de brand automatisch te blussen en onder controle houden. Er worden vier soorten sprinklerinstallaties onderscheiden. 


De bedrijfsverzekering vereist niet direct het aanbrengen van een sprinklerinstallatie zoals we dit wel kennen bij brandmeld systemen en ontruimingssystemen vanuit o.a. het Bouwbesluit. Een sprinklerinstallatie is een vaste blusinstallatie die op basis van gelijkwaardigheid wordt toegepast. Sprinkler is niet in de wetgeving opgenomen. Sprinkler kan worden toegepast als prestatie eisen die opgelegd worden in het Bouwbesluit niet haalbaar zijn. Van belang is de gelijkwaardigheid van de toepassing van de sprinkler wordt aangetoond voordat sprinkler geplaatst wordt. In Nederland wordt sprinkler volgens NEN-EN12845+A2+NEN1073 aangelegd. Indien het specifieke magazijnopslag of productie betreft worden FM of NFPA voorschriften gehanteerd. De vier meest toegepaste sprinklerinstallaties zijn: natte sprinkler, droge sprinkler (vriesruimten). Pre action sprinkler (ruimten met gevoeligheid voor waterschade). Deluge sprinklerinstallatie (alle sprinklers tegelijk open). Informatie sprinklersystemen? Neem gerust contact op.