ADVIES GEBOUWBEVEILIGINGSYSTEMEN & PRODUCTOPLOSSINGEN > Tel. +31(0)85-1304730

GEBOUWBEHEER » GEBOUWBEVEILIGING » BEDRIJFSVEILIGHEID » BLUSWAGEN BEDRIJFSTERREIN

BLUSWAGEN BEDRIJFSTERREIN


Een bluswagen is een belangrijk hulpmiddel bij de brandbestrijding..! Een bluswagen is met Co2, poeder of schuim vulling te koop. Bluswagens zijn bedoeld om een brand in een vroeg stadium te onderdrukken. Hierbij zijn de directe beschikbaarheid en het gebruik door èèn persoon van verrijdbare bluswagens grote pluspunten. Een poeder bluswagen is niet bedoeld om een zeer grote brand te bestrijden omdat verrijdbare bluswagens zijn ontworpen voor beginbrand bestrijding en een beperkte bluscapaciteit bevatten. De gebruikers van bluswagens moeten zich realiseren dat de bruikbaarheid van de bluswagens in een grote mate afhankelijk is van goed onderhoud, juiste bediening en juiste plaats van opstelling. De letterlijke definitie van een bluswagen is: voorwerp op wielen bestemd tot het bestrijden van brand dat door eenvoudige handelingen door èèn persoon kan worden verplaatst, in werking gesteld en ook gehouden, waarvan de inrichting zodanig is dat de bestrijding van de brand geschiedt door een zich in de bluswagen bevindende vulling waarvan de massa gebruiksklaar meer bedraagt dan 20 kilogram. Neem voor informatie gerust even contact met ons op.


POEDERBLUSWAGEN

Poederbluswagen. Controle van poederbluswagens dient eenmaal per kwartaal en bij voorkeur eenmaal per maand door de gebruiker uitgevoerd te worden. Poederbluswagens dienen jaarlijks onderhouden te worden. Indien omstandigheden of gevaren vaker onderhoud aan poederbluswagens vereisen dan dient de frequentie van jaarlijks onderhoud naar twee keer per jaar opgeschaald te worden. Het uitgebreid onderhoud aan poederbluswagens dient in het 10e jaar na productiedatum uitgevoerd te worden. Tijdens het uitgebreid onderhoud (in het 10e jaar) wordt de poederbluswagen van nieuwe blusstof voorzien. Na uitgevoerd uitgebreid onderhoud worden de verplichte keuringsstickers aangebracht. 


SCHUIMBLUSWAGEN

Schuimbluswagen. Visuele controle van schuimbluswagens dient eenmaal per kwartaal en bij voorkeur eenmaal per maand door de gebruiker uitgevoerd te worden. De schuimbluswagens dienen volgens wettelijk voorschriften jaarlijks onderhouden te worden. Indien de omstandigheden of de gevaren vaker onderhoud aan schuimbluswagens vereisen dan dient de frequentie van jaarlijks onderhoud naar twee keer per jaar opgeschaald te worden. Het uitgebreide onderhoud aan schuimbluswagens dient in het 5e, 10e en 15e jaar (vanaf de productiedatum) uitgevoerd te worden. In het tiende jaar worden schuimbluswagens gereviseerd. Als de schuimbluswagen is goedgekeurd worden de verplichte gele keuringsstickers op de bluswagen cilinder aangebracht. 


CO2 - KOOLZUURGAS BLUSWAGEN

Co2 bluswagen. De controle van een koolzuurgasbluswagen dient ten minste eenmaal per kwartaal en bij voorkeur eenmaal per maand door de gebruiker uitgevoerd te worden. Een Co2 bluswagen dient volgens wettelijk voorschrift jaarlijks onderhouden te worden. Indien ook hier de omstandigheden of de gevaren vaker onderhoud aan een Co2 bluswagen vereisen dan dient de frequentie van het jaarlijkse onderhoud naar twee keer per jaar opgeschaald te worden. Het uitgebreid onderhoud aan Co2 bluswagens ook wel revisie genoemd dient in het tiende jaar na de productie datum van de Co2 bluswagen uitgevoerd te worden. Tijdens het uitgebreid onderhoud en revisie wordt de Co2 brandbluswagen verplicht van een nieuwe Co2 vulling voorzien..! Na uitgevoerd onderhoud worden de keuringsstickers geplakt en wordt een nieuw inslagnummer op de Co2 bluswagen cilinder ingeslagen.


ONDERDELEN BLUSWAGENS

Zijn er onderdelen van een bluswagen vervangen..? Dan mogen dit enkel onderdelen zijn afkomstig van de fabrikant van de desbetreffende bluswagen. Alle bluswagens ouder dan twintig jaar dienen vervangen te worden. Dit omdat bluswagens dan technisch verouderd zijn en omdat na verloop van tijd het steeds moeilijker wordt om de veiligheid en betrouwbaarheid van bluswagens te garanderen. Deze veiligheid zorgt ervoor dat bluswagens tijdens het gebruik niet exploderen. Naast bluswagens in de brandblusapparaten webwinkel erkende draagbare composietCo2, poeder, schuim en spray brandblussers kopen.


Bluswagens of brandblussers bedrijf kopen? Neem gerust contact op.