GEBOUWBEHEER » GEBOUWBEVEILIGING » BEDRIJFSVEILIGHEID » BLUSWAGEN BEDRIJFSTERREIN

BLUSWAGEN BEDRIJFSTERREIN


Een bluswagen is een belangrijk hulpmiddel bij brandbestrijding. Een bluswagen is met Co2, poeder en schuim vulling te koop. Bluswagens zijn bedoeld om een brand in een vroeg stadium te onderdrukken. Hierbij zijn de directe beschikbaarheid en het gebruik door èèn persoon van verrijdbare bluswagens grote pluspunten. Een poeder bluswagen is niet bedoeld om een zeer grote brand te bestrijden omdat verrijdbare bluswagens zijn ontworpen voor beginbrand bestrijding en een beperkte bluscapaciteit bevatten. De gebruikers van bluswagens moeten zich realiseren dat de bruikbaarheid van bluswagens in grote mate afhankelijk is van goed onderhoud, juiste bediening en juiste plaats van opstelling. De letterlijke definitie van een bluswagen is: voorwerp op wielen bestemd tot het bestrijden van brand dat door eenvoudige handelingen door èèn persoon kan worden verplaatst, in werking gesteld en gehouden, waarvan de inrichting zo is dat de bestrijding van brand geschiedt door een zich in de bluswagen bevindende vulling waarvan de massa gebruiksklaar meer bedraagt dan 20 kilogram.


Poederbluswagen. Controle van poederbluswagens dient eenmaal per kwartaal en bij voorkeur eenmaal per maand door de gebruiker uitgevoerd te worden. Poederbluswagens dienen jaarlijks onderhouden te worden. Indien omstandigheden of gevaren vaker onderhoud aan poederbluswagens vereisen dan dient de frequentie van jaarlijks onderhoud naar twee keer per jaar opgeschaald te worden. Het uitgebreid onderhoud aan poederbluswagens dient in het 10e jaar na productiedatum uitgevoerd te worden. Tijdens uitgebreid onderhoud in het 10e jaar wordt de poederbluswagen van nieuwe blusstof voorzien. Na uitgevoerd uitgebreid onderhoud worden de verplichte keuringstickers aangebracht. 


Schuimbluswagen. Controle van schuimbluswagens dient eenmaal per kwartaal en bij voorkeur eenmaal per maand door de gebruiker uitgevoerd te worden. Schuimbluswagens dienen volgens wettelijk voorschrift maar jaarlijks onderhouden te worden. Indien omstandigheden of gevaren vaker onderhoud aan schuimbluswagens vereisen dan dient de frequentie van jaarlijks onderhoud naar twee keer per jaar opgeschaald te worden. Het uitgebreid onderhoud aan schuimbluswagens dient in het 5e, 10e en 15e jaar na productiedatum uitgevoerd te worden. In het 10e jaar wordt de schuimbluswagen gereviseerd. Als de schuimbluswagen is goedgekeurd worden de verplichte gele keuringstickers op de bluswagen cilinder aangebracht. 


Co2 bluswagen. De controle van een koolzuurgasbluswagen dient ten minste eenmaal per kwartaal en bij voorkeur eenmaal per maand door de gebruiker uitgevoerd te worden. Een Co2 bluswagen dient volgens wettelijk voorschrift jaarlijks onderhouden te worden. Indien ook hier omstandigheden of gevaren vaker onderhoud aan een Co2 bluswagen vereisen dan dient de frequentie van het jaarlijkse onderhoud naar twee keer per jaar opgeschaald te worden. Het uitgebreid onderhoud aan Co2 bluswagens ook wel revisie genoemd, dient in het 10e jaar na productie datum van de Co2 bluswagen uitgevoerd te worden. Tijdens het uitgebreid onderhoud en revisie wordt de Co2 bluswagen verplicht van een nieuwe Co2 vulling voorzien. Na het uitgevoerde onderhoud worden de keuringstickers geplakt en wordt een nieuw inslagnummer op de Co2 bluswagen cilinder ingeslagen.


Zijn er onderdelen van de bluswagen vervangen? Dan mogen dit enkel onderdelen zijn afkomstig van de fabrikant van de desbetreffende bluswagen. Alle bluswagens ouder dan 20 jaar dienen vervangen te worden. Dit omdat bluswagens dan technisch verouderd zijn en omdat na verloop van tijd het steeds moeilijker wordt om de veiligheid en betrouwbaarheid van bluswagens te garanderen. Deze veiligheid zorgt ervoor dat bluswagens tijdens het gebruik niet exploderen. Naast bluswagens kunt u in de brandblusapparaten webwinkel erkende draagbare Co2, poeder, schuim en spray brandblussers kopen.


Bluswagens of brandblussers bedrijf kopen? Neem gerust contact op.