ADVIES GEBOUWBEVEILIGINGSYSTEMEN & PRODUCTOPLOSSINGEN > Tel. +31(0)85-1304730

GEBOUWBEHEER » GEBOUWBEVEILIGING » BEDRIJFSVEILIGHEID » BRANDBLUSSER KANTOORPAND

BRANDBLUSSER KANTOORPAND


Brandblusser kantoorpand? Wanneer er in een kantoorpand onvoldoende brandslanghaspels aanwezig zijn dienen er ook volgens wettelijk voorschrift in een kantoorpand voldoende brandblussers voorhanden te zijn zodat een beginbrand snel bestreden kan worden. De brandblusser onderhoud norm NEN2559 schrijft ook voor brandblussers in een kantoorpand regelmatige optische controle uitgevoerd door de verantwoordelijke binnen het kantoorpand. NEN2559 heeft betrekking op het keuren en onderhouden van brandblussers in o.a. kantoorgebouwen. Een 6-liter-schuimblusser of sprayblusser is de beste brandblusser in een kantooromgeving en kantoorruimte. Voordeel van de spray-brandblusser is dat deze geen onderhoud of brandblusser keuring behoeft. Met sprayblussers of composiet-blussers geen onderhoudkosten. 


BRANDBLUSSERS BEDRIJFSPAND - KANTOOROMGEVINGEN

De voor kantoren van bedrijven geschikte spraybrandblusser is een lichtgewicht brandblusser met nagenoeg dezelfde blustijd duur als een 6 liter traditionele schuimblusser. Andere brandblussers in een kantoorruimte of kantoorpand zijn nodig als er als gevolg van het gebruik van een kantoor een situatie is waar water als blusmiddel ontoereikend of voor de persoonlijke veiligheid te gevaarlijk is (elektrocutiegevaar). Bijvoorbeeld bij een vloeistofbrand in de garage is een poederblusser een betere brandblusser om mee te blussen. Op elektriciteitsbranden is het veiliger om een Co2-brandblusser in te zetten. Ook kan het zijn dat als gevolg van de inrichting van een kantoorpand het aantal brand brandslanghaspels niet voldoende is om een kantoor verdieping met de lengte van de brandslang inclusief waterstraal (5 meter) te kunnen bestrijken. Dan is het noodzakelijk om extra brandblussers op te hangen. Het staat een eigenaar huurder of bezitter van een kantoorpand vrij om draagbare brandblussers in een kantoorpand meer dan 1x p/jaar te onderhouden. Brandslanghaspels dienen volgens wettelijk voorschrift minstens eenmaal per jaar te worden onderhouden en gekeurd. Wilt u een blusmiddelen offerte voor onderhoud of een offerte voor nieuwe brandblussers kantoorpand? Brandblusapparaten webwinkel met brandblussers voor bedrijven en sprayblussers particulieren.


Brandblussers kantoorpand kopen? Neem gerust contact op.