GEBOUWBEHEER » GEBOUWBEVEILIGING » SPRINKLER » WATERMIST BLUSSYSTEEM

WATERMIST BLUSSYSTEEM


Een watermist blussysteem is zeer effectief. Watermist blussystemen zijn behalve voor ruimteblussing ook voor inbouw in motorruimten van werkvoertuigen en vaartuigen geschikt. Watermist maakt direct een eind aan ruimtelijke brand of brand in een motorcompartiment. Ook dient een automatische watermist blussysteem om een in brand staande noodstroomaggregaat met waternevel af te dekken en ook af te koelen. Watermist blussystemen zijn ontworpen voor de bescherming van technische ruimten met hoog brandrisico. Watermist blussystemen zijn bij uitstek geschikt voor bescherming tegen branden die zich snel uitbreiden. Het koelende vermogen van watermist systemen is zeer groot. Watermist blusnevel is niet schadelijk voor personen. Hierom is het mogelijk om watermist blussystemen zonder beperkingen in bemande of onbemande ruimten te installeren. Een vertragingstijd tussen het moment van branddetectie en blussen is niet noodzakelijk. Watermist is een blusstof dat zelfs tot 1600 keer verneveld wordt.


Een watermist brandblussysteem is samengesteld uit een automatisch brandmeldsysteem, alarminstallatie en een ruimte- of een object beveiliging systeem waardoor bij het uitbreken van een brand de in de ruimte aanwezige personen automatisch worden gealarmeerd en de brand automatisch wordt geblust. Onder dit beveiligingssysteem wordt verstaan een vast opgestelde voorraad blusstof verbonden met een vast aangebracht leidingsysteem met blaasmonden voor blussing van branden in omsloten ruimten of voor blussing van branden in objecten. Watermist is hierbij een mogelijke blusstofZonder twijfel vormen watermist blussystemen en sprinklerinstallaties de beste automatische brandbeveiliging voor uw bedrijf. Automatische blussystemen zijn voor elke bedrijfssituatie verkrijgbaar. Watermist blussystemen dienen ter brandpreventie in gebouwen van  inventaris, goederen en mensen. Ze bieden ook de beste garantie om een faillissement ten gevolge van een grote brand tegen te gaan..! Onder normale omstandigheden kan een brand vrijwel ieder moment uitbreken. In afhankelijkheid van het te beschermen bedrijfspand of goed dienen maatregelen voor schadebegrenzing getroffen te worden. Deze watermist blussystemen zijn speciaal ontwikkeld voor het blussen op in brand staande gevoelige apparatuur en installaties. Dit is een nieuwe ontwikkeling op het gebied van blussystemen. 1600 keer fijn verneveld en gedistilleerd water wordt met speciale blusnozzles zeer fijn verneveld op de brandhaard gebracht. De fijne verneveling zorgt voor een uiterst optimale brandblussing door snelle temperatuurdaling met minder (t.o.v. sprinkler) benodigd blusmiddel. 


Informatie watermist blussysteem? neem gerust contact op.