ADVIES GEBOUWBEVEILIGINGSYSTEMEN & PRODUCTOPLOSSINGEN > Tel. +31(0)85-1304730

GEBOUWBEHEER » BRANDBLUSSERS KEUREN

Brandblussers-keurenWanneer keuren van brandblussers (ook in leegstaande gebouwen) niet volgens regelgeving geschiedt dan is de kans groot dat de keuringsdatum van de brandblussers is verlopen. Vastgoed dat leegstaat dient ook aan de Bouwbesluit regelgeving te voldoen. In de webwinkel nieuwe soorten brandblussers voor het bereiken van geldbesparing voor vastgoedontwikkeling en vastgoedbeheer bedrijven, 10 jaar onderhoudsarme-brandblussers. Stelt u zich voor... 10 jaar lang geen kosten voor uitgebreid onderhoud. Deze brandblussers roesten niet en zijn een stuk lichter dan stalen blussers. Onderhoudsarme brandblussers leverbaar; 2/6/9 liter schuim en 2/6/9 kg poeder


BRANDBLUSSERS KEUREN LEEGSTAANDE GEBOUWEN:

In het Bouwbesluit wordt omschreven waar blusmiddelen in leegstaande gebouwen aan moeten voldoen. Zoals welke brandblussers, minimale brandblusser inhoud, termijn brandblusser onderhoud en ophanghoogte. Brandverzekeringen en Gemeenten hebben vaak aanvullende eisen op de brandveiligheid in leegstaande-gebouwen. Keuringsdatum brandblussers verlopen? Dan adviseren wij u om zo spoedig mogelijk de brandblussers te laten keuren..! Ontstaat er brand in een leegstaand pand en de verzekeraar constateert dit dan kan de brandverzekering besluiten om een lager schadebedrag uit te keren. 


Keuren-brandslanghaspels-leegstaande-gebouwen. Behalve het keuren van brandblussers dient ook het keuren van brandslanghaspels in leegstaande bedrijfsgebouwen toch jaarlijks plaats te vinden. Regelmatige controle brandslanghaspels en brandblussers volgens NEN zorgt dat blusmiddelen in gebouwen bij brand direct operationeel inzetbaar zijn. Er kan immers ook in leegstaand vastgoed brand uitbreken. Bij uitblijven van brandslanghaspel controle en keuring van brandslanghaspels in leegstaande vastgoed gebouwen ontstaat legionella gevaar. Legionella ontstaat in stilstaand water in brandslangen en drinkwaterleidingen bij een bepaalde temperatuur. Voor legionellapreventie is het van groot belang dat brandslanghaspels in leegstaande gebouwen onderhouden worden.


EISEN BRANDBLUSSERS GEBOUWEN

Eisen-brandblussers-gebouwen. Het Bouwbesluit schrijft in gebouwen brandblussers met minimaal 6-liter-schuim of 6-kg-poeder inhoud voor. De abc poeder brandblussers raden in gebouwen af. Blussen met poederblussers in gebouwen ontneemt alle zicht op vluchtwegen. Ook veroorzaakt poeder gevolgschade in elektrische elektrische installaties. Schuimblussers 6 liter zijn ontworpen voor het blussen van een beginnende gebouwbrand in de ontwikkelingsfase in de brandklassen A, B, elektra tot 1000 volt. Voor keuren blusmiddelen in leegstaande gebouwen bieden wij voordelige prijzen zodat u als vastgoedbedrijf een lagere Total Cost of Ownership heeft. Zo blijft de datum op de blusmiddelen keuringsstickers geldig en voorkomt u discussies met Verzekering en Gemeente.


Onderhoudsarme-brandblusser-kopen? Bezoek dan snel deze-pagina... en neem gerust contact op.