GEBOUWBEHEER » KOSTENBESPARING » COLLECTIEVE INKOOP BRANDBLUSSERS

COLLECTIEF INKOPEN BRANDBLUSSERS


Gebouwbeveiliging systemen biedt collectieve inkoop van brandblussers.  Onderhoudsarme brandblussers collectief tot wel 25% goedkoper inkopen. Wij  bieden deze collectieve brandblusser inkoop actie voor collectieve inkoop van de in Nederland in bedrijfspanden voorgeschreven vereiste brandblussers. Dit zijn schuimblussers 6 liter en of 6 kilo poeder brandblussers. Er bestaan inkoopverenigingen en inkoopcombinaties voor installatiebedrijven. De meest bekende collectieve vorm van gezamenlijke inkoop is de collectieve zorgverzekering. Brandblussers. Denk bij collectieve inkoop van brandblussers ook aan bestuurders van VvE gebouwen. Wat kunnen wij collectieve leden bieden? Maatwerk advies en een eerlijke schatting van het aantal brandblussers dat in uw bedrijf of VvE nodig is. Niets meer en niets minder.


Inkoop is het inkoopproces van producten, goederen of diensten. Bedrijven en organisaties hebben hiertoe opgeleide inkoopmedewerkers, ook wel purchase manager. De inkoper koopt voor de eigen organisatie producten in bij tactisch gekozen toeleveranciers. Collectieve inkoop van bijvoorbeeld brandblussers is ook verdeeld in strategische, tactische en operationele inkoop. Inkoopmanagers kopen brandblussers niet alleen omdat dit door de Overheid is vereist maar ook omdat de juiste brandblusmiddelen ondersteunend zijn voor het bewaken van de primaire bedrijfsvoering en het eventuele productieproces binnen productie bedrijven. Juiste prijs, levertijd en leveringsbetrouwbaarheid zijn vereist. 


Inkoopcombinaties zijn ondernemingen uit dezelfde branche welke de benodigde producten gezamenlijk inkopen. Inkoopcombinaties in Nederland kunnen bij ons tegen gereduceerd tarief de onderhoudsarme brandblussers kopen. Dit noemen wij orderconcentratie. Door benodigde inkoop te concentreren kopen inkoopcombinaties goedkoper producten in. Niet enkel levering van producten wordt door inkoopcombi's ingekocht echter ook onderhoud aan gebouwen, installaties en werkmiddelen wordt groot ingekocht.


Bezuinigingen zijn binnen bedrijven dagelijkse business. Ook bezuinigen bedrijven op het onderhoud aan gebouwen en gebouwgebonden installaties. De budget verantwoordelijke medewerker ziet jaarlijks de brandblusser onderhoud kosten steeds stijgen en moet de stijging als vaste last incalculeren. Nu is er de onderhoudsarme brandblusser. Innovatief en gebruiksvriendelijke brandblusser 1/5e lichter van gewicht dan ten opzichte van vergelijkbare metalen brandblussers. Erkende brandblussers met Rijkstypekeurmerk, CE, EN-3 en MED keur. Onderhoudsarme brandblusser collectief inkopen? U bespaart geld.Collectieve inkopen brandblussers? Neem gerust contact op. 

 

 

 

 


Rating: 5 sterren
27 stemmen